ต่อให้เก่งมากแค่ไหน ก็อย่าเข้าไปยุ่ง ในเรื่องของคนอื่น

ต่อให้เก่งมากแค่ไหน ก็อย่าเข้าไปยุ่ง ในเรื่องของคนอื่น ในชีวิตของคนเรานั้นต้องพบเจอผู้คนที่หลากหลาย ต่างที่มา ต่างความคิด คุณเคยพบเจอคนเหล่านี้ไหม คนประเภทที่ไม่ได้ถามแต่ชอบออกความคิดเห็นก่อนใคร ชอบเข้ามายุ่งในเรื่องของคนอื่น คนประเภทนี้เขาจะรู้จริงมากแค่ไหน ถึงได้เข้าไปยุ่งวุ่นวายกับชีวิตของคนอื่นเขา บางคน หลงตัวเอง คิดว่าผ่ านโลกมาเยอะ ต้องเก่ง ต้องรู้ทุกเรื่อง ใครมีปัญหารีบ เสนอหน้า ทำตัวเป็นผู้พิ พากษา ตัดสินว่าคนนั้น ผิด คนนี้ ถูก ทั้งๆ ที่ไม่มีใครถาม ทุกคนมี เหตุผลส่วนตัว ถ้าเราไม่ได้อยู่ …

Read More