ถึงแม้ว่าเราจะ “สนิทกันมากแค่ไหน ก็ไม่ได้หมายความว่า ลามปามกันได้”

ถึงแม้ว่าเราจะ “สนิทกันมากแค่ไหน ก็ไม่ได้หมายความว่า ลามปามกันได้”

แท้จริงแล้ว คำว่าสนิทกัน ก็ไม่ได้หมายความว่า เราจะสามารถลามปามกันได้ ถ้าคนใดคนหนึ่งให้ความสนิท ก็ไม่ได้หมายความว่า จะมีสิทธิ์ที่จะลามปาม ถ้าคนใดคนหนึ่งมีความอ่อนน้อมถ่อมตนให้ ก็ไม่ได้หมายความว่า จะมีสิทธิ์เหยียบย่ำจิตใจ ถ้าคนใดคนหนึ่งให้ความเป็นกันเอง ก็ไม่ได้หมายความว่า เราจะพูดอะไรก็ได้ โดยไม่ได้เกรงใจอีกฝ่ายหนึ่ง

ถ้าคนใดคนหนึ่งยิ้มให้เรา ก็ไม่ได้หมายความว่า เราจะต้องไปหัวเราะเยาะใส่เขา การที่คนใดคนหนึ่งไว้วางใจเรา ก็ไม่ได้หมายความว่า เราจะเอาเรื่องของเขาไปโฆษณาให้คนอื่นได้รับรู้ได้ อย่า !!! ตีความว่า เราจะทำยังไงกับเขาก็ได้ คนทุกคนมีศักดิ์ศรีของตัวเอง ไม่มีใครจะยอมใครตลอดไป สรุปแบบเข้าใจง่ายก็คือ

“ถ้าเราชอบให้ใครปฏิบัติกับเราอย่างไร จงปฏิบัติกับเขาอย่างนั้น ถ้าเราไม่ชอบให้ใครปฏิบัติกับเราอย่างไร ก็จงอย่าปฏิบัติกับเขาอย่างนั้นเช่นกัน” โบราณจีนกล่าวไว้ว่า “ชนะอย่าจองหอง ล้มเหลวอย่าห่อเหี่ยว” เป็นคำเตือนที่คนรุ่นก่อนฝากไว้ให้คิด

คำกล่าวนี้ บอกแก่คนรุ่นหลังว่า

“อย่าเป็นเพราะความสำเร็จเพียงเล็กน้อย ก็เย่อหยิ่งจองหองจนมองไม่เห็นหัวใครๆ และอย่าเป็นเพราะล้มเหลวเพียงครั้งคราว ก็ดับไฟทั้งโลกให้มืดมิด” แม้เก่งจงอย่ากร่าง แม้ด้อยจงอย่าต่ำต้อยในหัวใจ เพราะผู้อยู่ในระดับสูงอาจมีปัญญาในระดับล่าง

ส่วนผู้อยู่ในระดับล่างอาจมีปัญญาระดับสูงก็เป็นได้ สวนดอกไม้ สวยงามเพราะหลากพฤกษา ใช่งามเพราะดอกเพียงชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้น คนเราก็เช่นกัน หากคุณเก่งจงช่วยพยุงอย่าเหยียบย่ำ หากคุณด้อยจงคอยหนุนอย่าขวางลำ พึงเกื้อกูล พึงค้ำจุน พึงหนุนนำ

ขอขอบคุณที่มาจาก : นุสนธิ์บุคส์

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *