การดูแลพ่อแม่ ไม่ใช่แค่หน้าที่ แต่เป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่

การดูแลพ่อแม่ ไม่ใช่แค่หน้าที่ แต่เป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่

หลายคนคงมี ความกตัญญู อยู่ในตัวเองด้วยกันทั้งนั้นอยู่ที่ว่า ใครจะมีมากหรือน้อยเพียงใดแต่คุณรู้หรือไม่ว่า การกตัญญูกตเวทีนั้นสามารถสร้างบุญกุศลให้กับตัวเราได้มากมายเลยทีเดียว หลายคนบ่นว่าเหนื่อยและหมดกำลังในการเลี้ยงดู พ่อแม่ที่ชราทำบุญกับพ่อแม่ดีกว่าคนอื่น หรือที่ไหนทั้งสิ้นในทางโลกล้วนได้รับการสรรเสริญในทางธรรมล้วนได้รับการยกย่องทำบุญกับลูกด้วยมิหวังผลไม่ได้คิดว่าจะได้อะไรตอบแทนเต็มบุญเลยที่ได้ทำแม้แต่สัตว์เลี้ยง หรือไม่ได้เลี้ยงเราให้อาหารให้ความรักเลี้ยงดูให้เมตตาไม่ได้หวังผลตอบแทนเพียงเห็นเขาอิ่มมีความสุขจิตใจเรามีแต่สูงขึ้นๆๆๆกิเลสไม่ดีแทรกตัวยากอย่ามองว่าเป็นภาระ แต่ให้มองว่าเรากำลังสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่

วิธีตอบแทนบุญคุณพ่อแม่

1 เลี้ยงดูท่านยามชรา

เอาใจใส่การกินอยู่ หลับนอนของท่านไม่ให้เดือดร้อน เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ท่านแก่เช้าวันใหม่ท่านแก่ไปอีกวันแล้วเรารู้ว่าท่านแก่ทุกวันก็แล้วกันจะได้ตอบแทนได้ทุกวัน

2 ช่วยเหลือกิจการงานของท่าน

ช่วยแบ่งเบาภาระ ของท่านเพื่อให้ท่านมีโอกาสพักผ่อนเพราะท่านเหนื่อยมามากแล้วหรือเปิดโอกาสให้ท่าน ได้เข้าวัดฟังธรรมะ

3 รักษาวงศ์ตระกูลที่ท่าน

ดำรงอยู่ได้นานๆ คือ ทำความดีนั้นเอง4 ประพฤติตนดีควรแก่ การรับมรดกไม่ใช่อยู่เพื่อหวังมรดก

5 เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว

ก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้อย่างสม่ำเสมอแม้ท่านจะเกิดในภูมิที่สูงกว่าหรือไม่สามารถรับกุศลได้การระลึกและแผ่เมตตาจิตให้แก่พ่อแม่เป็นมงคลอันประเสริฐ

อานิสงส์ ของการดูแลพ่อแม่ และผู้มีพระคุณ

1 มีความอดทน

2 เป็นคนมีสติ รอบคอบ

3 เป็นคนมีเหตุผล

4 พ้นทุกข์ได้

5 พ้นภัยได้

6 ได้ลาภ โดยง่าย

7 ปลอดภัย ในยามคับขัน

8 เทวดารักษา

9 ได้รับการยกย่องสรรเสริญ

10 มีความเจริญก้าวหน้า

11 ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกที่ดี

12 ทำให้มีความสุข

13 เป็นตัวอย่างอันดีแก่ คนรุ่นหลัง

ใครที่รู้ตัวว่ายังทำหน้าที่ของลูกไม่ดีพอเริ่มใหม่ตั้งแต่วันนี้ ยังไม่สายกลับบ้านไปดูแลพ่อแม่เอาใจใส่ท่านให้มากๆเหมือนกันที่ท่านดูแลเรารับรองว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นอีกเยอะเพราะ สิ่งที่ท่านได้รับกลับมาคือรอยยิ้มและความสุขทางจิตใจที่หาไม่ได้จากที่อื่นแน่นอน

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *